Oleokult


 

OLEOKULT  I grafički dizajn, branding

TIP PROJEKTA: GRAFIČKI DIZAJN I  DIPLOMSKI RAD - STUDIJ DIZAJNA - ARHITEKTONSKI FAKULTET, SVEUČILIŠTE U  ZAGREBU  I  GODINA: 2014.

Platforma Oleokult spaja turiste sa lokalnim zadrugama i proizvođačima maslinovog ulja. Uz pomoć vizualnog identiteta, promo materijala te kompjuterskog programa turisti mogu sudjelovati u stvaranju lokalnog identiteta te mogu kreirati svoju vlastitu etiketu za bocu ulja. Na ovaj način, destinacija može produžiti turističku sezonu. S druge strane, projekt razno raznim aktivnostima potiče male proizvođače na pojačanu proizvodnju ulja i uzgoj maslina, a kroz komunikaciju sa turistima, lokalno stanovništvo također bolje upoznaje svoje kulturno nasljeđe.


 

oleokult-sign
oleokult-identity
oleokult
oleokult-project-design
oleokult-naljepnica
studio_idearum_oleokult03
oleokult-project-tshirt
oleokult-project-visual
oleokult-quote
oleokult-web-template
oleokult-design
studio_idearum_oleokult04