Dani jegulje u Neretvi


 

DANI JEGULJE U NERETVI  I web dizajn

TIP PROJEKTA: Web dizajn  I  KLIJENT: UDRUGA MAŠKADUR  I  GODINA: 2016.

Danije jegulje u Neretvi su manifestacija koja se održava u 11. mjesecu svake godine, a organizira je udruga Maškadur iz Opuzena. U svrhu popularizacije i promocije događaja van okvira Neretve nastala je i ova web stranica koja je zamišljena kao one-page stranica sa svim informacijama o manifestaciji, programu, sponzorima i slično. Kroz cijelu stranicu se protežu motivi vezani uz jegulju i Neretvu. Osim suradnje na ovom projektu web dizajna, s udrugom Maškadur surađujemo i na drugim područjima koji uključuju  fotografiranje, snimanje i grafički dizajn.

 

Web stanicu možete pogledati ovdje.


 

dani-jegulje-u-neretvi-web